ΑρχικήΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣΠολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ι. Η ST Miracle Business νοιάζεται και φροντίζει για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και με την παρούσα πολιτική επιθυμεί να σας ενημερώσει για το πώς τα συλλέγει και τα διαχειρίζεται στην περίπτωση που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, επικοινωνείτε ή συνεργάζεστε μαζί μας.

ΙΙ. Εάν θέλετε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας, χωρίς να δώσετε προσωπικά σας δεδομένα, δεδομένα δηλαδή, που μπορούν να σας ταυτοποιήσουν και να εξακριβώσουν την ταυτότητά σας.
Στις περιπτώσεις που εσείς εκουσίως καθιστάτε προσωπικά σας δεδομένα διαθέσιμα με τη χρήση της ιστοσελίδας μας δηλώνετε ότι έχετε ενημερωθεί και κατανοείτε πώς η ST Miracle Business διατηρεί και επεξεργάζεται κάποια από αυτά σύμφωνα με τις επιταγές της ισχύουσας νομοθεσίας και την παρούσα πολιτική.

ΙΙΙ. Συγκεκριμένα επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο της συμβατικής μας σχέσης, της συναίνεσης, που ρητά μας παρέχετε, για την εκπλήρωση νομικής μας υποχρέωσης προς ελεγκτικές ή δικαστικές αρχές, την εκπλήρωση των νομικών, φορολογικών και λοιπών υποχρεώσεών μας, καθώς και για να βελτιώσουμε την ασφάλεια και τη λειτουργία της ιστοσελίδας μας, σεβόμενοι πάντα τα δικαιώματά σας.
Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας θα σας ζητήσουμε να συμπληρώσετε μια φόρμα επικοινωνίας - εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην οποία θα καταχωρήσετε προσωπικά στοιχεία σας, όπως ιδίως ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα στοιχεία αυτά τα διατηρούμε για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με το αίτημά σας, για λόγους ενημέρωσης σχετικά με τις υπηρεσίες μας και προς ενδεχόμενη μελλοντική συνεργασία μαςεφόσον εσείς το έχετε ζητήσει ή/και έχετε συναινέσει σχετικά. Στην περίπτωση αποστολής ενημερωτικών μηνυμάτων από εμάς θα έχετε πάντα την επιλογή απενεργοποίησης αυτής της λειτουργίας, ώστε να μην τα λαμβάνετε στο μέλλον.
Σε περίπτωση συνεργασίας μας διατηρούμε επιπλέον στοιχεία των πελατών μας για λόγους επικοινωνίας, φορολογικούς, καθώς και αναγκαία στοιχεία αυτών στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών μας και για όσο διάστημα διατηρείται η μεταξύ μας σχέση ή υποχρεωνόμαστε προς τούτο από το Νόμο.

ΙV. Περαιτέρω ενδεχομένως να χρησιμοποιούμε αρχεία cookies για να εξασφαλίσουμε την καλύτερη λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Τα cookies αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας από το πρόγραμμα περιήγησής σας και περιέχουν πληροφορίες σχετικές με τη δραστηριότητά σας στο διαδίκτυο, διευκολύνοντας την πρόσβασή σας σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες ή υπηρεσίες κάποιας της ιστοσελίδας. Τα cookiesδεν λαμβάνουν γνώση εγγράφων ή αρχείων σας, ούτε προκαλούν βλάβες στις συσκευές σας και τα περισσότερα διαγράφονται κατά τη έξοδό σας από την ιστοσελίδα μας. Τα cookies, που χρησιμοποιούμε δεν αποθηκεύουν πληροφορίες ικανές να οδηγήσουν σε ταυτοποίηση σας. Ωστόσο εάν δεν επιθυμείτε τη χρήση cookiesμπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας, ώστε να αποτρέπει την αποθήκευσή τους και να διαγράψετε όσα έχουν ενεργοποιηθεί.

V. Η ST Miracle Business σέβεται και αναγνωρίζει απόλυτα το απόρρητο και την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα κατά περίπτωση μέτρα, ούτως ώστε να διατηρήσει τα προσωπικά στοιχεία, που μοιράζεστε μαζί μας ασφαλή και προστατευμένα και να ελαχιστοποιήσει το ρίσκο οποιαδήποτε παράνομης ή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα σας από τρίτους. Εντούτοις λάβετε υπόψη σας ότι υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο να εμφανιστούν κίνδυνοι, όπως ιοί ή άλλο επιβλαβές λογισμικό στο διαδικτυακό τόπο, το διακομιστή ή τις βάσεις δεδομένων μας.

VI. Η ST Miracle Business δεν κοινοποιεί προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτους, παρά μόνο εαν απαιτείται από τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις η διαβίβασή τους στις αρμόδιες αρχές, ούτε θα διαβιβάζει προσωπικά σας δεδομένα εκτός Ελλάδας ή εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.
Ενδεχομένως να μοιραστούμε προσωπικά δεδομένα σας μευπαλλήλους και συνεργάτες μας, φυσικά ή νομικά πρόσωπα (όπως λογιστές, νομικούς σύμβουλους, ασφαλιστές, εταιρείες πληροφορικής – τεχνικής υποστήριξης,γραφίστες,cloud providers, φωτογράφους, εταιρείς βιντεοσκόπησης, εταιρείες μάρκετινγκ, εταιρείες πληρωμών, ή δημόσιες αρχές), καθώς και με τη Διεθνή Ομοσπονδία ΙCF (International Coach Federation) για λόγους διασφάλισης της ποιότητας και πιστοποίησης των υπηρεσιών μας, οι οποίοι σε αυτή την περίπτωση δεσμεύονται από μεταξύ μας συμφωνίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από αυτούς και τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, της ασφάλειας και της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

VIΙ. Σε καμία περίπτωση δεν χρησιμοποιούμε διαδικασίες αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, ούτε δημιουργούμε προφίλ σας για σκοπούς εμπορικής προώθησης. Σε καμία περίπτωση δε συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα ανηλίκων.

VIII. Σε κάθε περίπτωση όταν διατηρούμε προσωπικά σας στοιχεία έχετε δικαίωμα:
- να ζητήσετε να ενημερωθείτε σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, που σας αφορούν και έχουμε στη διάθεσή μας και να έχετε πρόσβαση σε αυτά
- να ζητήσετε να λάβετε αντίγραφο αυτών ή και να λάβετε αντίγραφο αυτών σε ηλεκτρονική μορφή ώστε ή να τα μεταφέρετε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας
- να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, να εναντιώνεστε στη χρήση τους για το μέλλον, ή να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας τους
- να ζητήσετε τη διόρθωση ή τη διαγραφή τους - να αντιταχθείτε σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων ή η δημιουργία προφίλ με βάση αυτά

IΧ. Εάν θέλετε να υποβάλετε οποιοδήποτε αίτημα σύμφωνα με τα παραπάνω ή έχετε ερωτήσεις σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να το κάνετε ταχυδρομικά στη διεύθυνση Αναγνωστοπούλου 30, 10673 Κολωνάκι - Αθήνα, στο τηλέφωνο +30 210 3639777 και μέσω e-mail στο info@stmiraclebusiness.com και θα σας απαντήσουμε εντός χρονικού διαστήματος ενός μηνός από τη λήψη από εμάς του σχετικού μηνύματος. Σε περίπτωση που ασκήσετε δικαιώματά σας για την προστασία των δεδομένων σας και εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι αυτά δεν έχουν ικανοποιηθεί ως όφειλαν από εμάς έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίαςστην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr)

Φόρμα επικοινωνίας